Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được ý kiến đóng góp. Mọi thông tin góp ý vui lòng gửi cho chúng tôi trong mục này.

Hoặc gửi về địa chỉ email: trungtambaochi@tphcm.gov.vn

Chân thành cảm ơn!