VỀ DIỄN BIẾN HIỆN TƯỢNG MÙ QUANG HÓA VÀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Thứ tư, 09/10/2019, 16:01 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: VỀ DIỄN BIẾN HIỆN TƯỢNG MÙ QUANG HÓA VÀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
Cơ quan ban hành: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian diễn ra: 16h00, ngày 09/10/2019
Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 2, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 82
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC BÌNH CHỌN DANH HIỆU "SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" NĂM 2019
Thứ tư, 09/10/2019, 08:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC BÌNH CHỌN DANH HIỆU "SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" NĂM 2019
Cơ quan ban hành: Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 8h30, ngày 09/10/2019
Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 2, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 90
HỌP BÁO VỀ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Thứ ba, 08/10/2019, 08:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: HỌP BÁO VỀ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 9h00, ngày 08/10/2019
Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 1, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 99
LỄ CÔNG BỐ CHUỖI SỰ KIỆN HỘI THẢO TOÀN CẢNH CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ 24 VÀ LỄ TRAO GIẢI TOP ICT VIỆT NAM 2019
Thứ hai, 07/10/2019, 08:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: LỄ CÔNG BỐ CHUỖI SỰ KIỆN HỘI THẢO TOÀN CẢNH CNTT-TT VIỆT NAM LẦN THỨ 24 VÀ LỄ TRAO GIẢI TOP ICT VIỆT NAM 2019
Cơ quan ban hành:
Thời gian diễn ra: 9h00, ngày 07/10/2019
Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 2, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 109
THÔNG TIN THÊM VỀ TÌNH HÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ AN ĐÔNG (CHỢ AN ĐÔNG)
Thứ sáu, 27/09/2019, 11:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: THÔNG TIN THÊM VỀ TÌNH HÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ AN ĐÔNG (CHỢ AN ĐÔNG)
Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân Quận 5
Thời gian diễn ra:
Địa điểm diễn ra:
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 169
HỘI NGHỊ BẤT ĐỘNG SẢN 2019 - LẤY Ý KIẾN, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP
Thứ tư, 25/09/2019, 08:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: HỘI NGHỊ BẤT ĐỘNG SẢN 2019 - LẤY Ý KIẾN, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP
Cơ quan ban hành: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 8h30, ngày 25/9/2019 (Thứ Tư)
Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 1, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 208
Họp báo Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – Khuyến cáo cho thành phố Hồ Chí Minh”
Thứ ba, 17/09/2019, 14:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: Họp báo Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – Khuyến cáo cho thành phố Hồ Chí Minh”
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 14h00, ngày 17/9/2019
Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 2, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 262
HỌP BÁO TRIỂN LÃM NGÀNH IN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Thứ sáu, 13/09/2019, 10:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: HỌP BÁO TRIỂN LÃM NGÀNH IN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Triển lãm ngành in Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Thời gian diễn ra: 10h00, ngày 13/9/2019
Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 1, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 347
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BẢN ĐỒ SỐ DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ
Thứ năm, 12/09/2019, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BẢN ĐỒ SỐ DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 9h00, ngày 12/9/2019
Địa điểm diễn ra: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 361
HỌP BÁO PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH"
Thứ tư, 07/08/2019, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: HỌP BÁO PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH"
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 8h30, ngày 07/8/2019
Địa điểm diễn ra: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 630