HỌP BÁO PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH"
Thứ tư, 07/08/2019, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: HỌP BÁO PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH"
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 8h30, ngày 07/8/2019
Địa điểm diễn ra: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 149
HỌP BÁO VỀ TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ VÀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TẠI DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thứ ba, 06/08/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: HỌP BÁO VỀ TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ VÀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TẠI DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 17h30, ngày 06/8/2019
Địa điểm diễn ra: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 241
Họp báo Thông tin về các công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo đạt Giải thưởng sáng tạo TP.HCM năm 2019
Thứ sáu, 31/05/2019, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: Họp báo Thông tin về các công trình, đề tài, tác phẩm, sáng tác, giải pháp, dịch vụ sáng tạo đạt Giải thưởng sáng tạo TP.HCM năm 2019
Cơ quan ban hành: Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian diễn ra: 8h30, ngày 31/5/2019
Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo số 2 - Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh (Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM).
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 604
Cháy kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải
Thứ ba, 07/05/2019, 08:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: Cháy kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Thời gian diễn ra: Ngày 02/05/2019
Địa điểm diễn ra:
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 1106
Lễ khánh thành Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 07/05/2019, 08:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: Lễ khánh thành Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: HOCHIMINH CITY MEDIA CENTER (HMC)
Thời gian diễn ra: Ngày 05/5/2019
Địa điểm diễn ra: Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 1106
Lễ khánh thành Trung Tâm Báo Chí Thành Phố Hồ Chí Minh
Thứ bảy, 04/05/2019, 16:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về: Lễ khánh thành Trung Tâm Báo Chí Thành Phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: TRUNG TÂM BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thời gian diễn ra: 15:00 ngày 05/05/2019
Địa điểm diễn ra: Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.
Số lượng lượt xem: 1318