THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DIỄN BIẾN HIỆN TƯỢNG MÙ QUANG HÓA VÀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
16 giờ 00, ngày 09/10/2019 tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 09/10/2019, 15:56 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải toàn văn Thông cáo báo chí tại đây: 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 219