12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

13:59 29/01/2021

(HMC) - Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố có thêm thông tin, tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Trung tâm Báo chí trân trọng đăng tải nội dung thông tin về 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành.

12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải nội dung các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam: Tại đây

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục