Sự kiện nổi bật

Về chúng tôi

Trung tâm báo chí TP.Hồ Chí Minh

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Trung tâm đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ, nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trú trên địa bàn thành phố và đại diện các cơ quan báo chí quốc tế...