Bí thư Thành ủy TPHCM: Cần sự ủng hộ, giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

11:42 17/08/2022

Phát biểu ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cần sự đồng tình ủng hộ và giám sát của nhân dân. Đây là công việc thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì với bằng nhiều biện pháp đồng bộ... để cán bộ, đảng viên không thể, không dám và không muốn làm những hành động tiêu cực, tham nhũng.

Ngày 17-8, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 16 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Cùng chỉ trì có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Giám sát để cán bộ không thể, không dám, không muốn tiêu cực, tham nhũng

Phát biểu ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo TPHCM), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc này khẳng định trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM về quyết tâm đẩy mạnh thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Cần sự ủng hộ, giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 16 mở rộng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí chia sẻ, qua đó để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hệ thống chính trị và nhân dân hiểu, tiếp tục quan tâm, theo dõi, ủng hộ vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ TPHCM.

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến một số vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của Ban Chỉ đạo TPHCM sắp tới. Đồng thời khẳng định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM: Cần sự ủng hộ, giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM phát biểu ra mắt ban chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, đây không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan, tổ chức mà là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị TPHCM, của các ngành, các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng thời bày tỏ, TPHCM rất cần sự đồng tình ủng hộ và giám sát của nhân dân. Đây là công việc thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì bằng nhiều biện pháp đồng bộ, từ chính trị, tư tưởng, tổ chức đến hành chính, kinh tế và pháp luật.

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội; cũng như sử dụng hiệu quả công cụ truyền thông và sự giám sát của nhân dân để giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự soi, tự sửa. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến vai trò giám sát của các cơ quan đơn vị này để "cán bộ, đảng viên không thể, không dám và không muốn làm những hành động tiêu cực, tham nhũng".

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nghiên cứu sâu để nhận thức đúng về yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn mới. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt là quán triệt thực hiện các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phân tích, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là chính. Vì vậy, trước hết phải quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy chế, quy định nhằm chủ động phòng ngừa, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là ở những lĩnh vực quan trọng, cơ quan, đơn vị và vị trí công tác có nhiều nguy cơ, có rủi ro cao.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Cần sự ủng hộ, giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, một mục tiêu cần phải hướng tới đó là xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ có thể thành công khi mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp nhận thức đúng về trách nhiệm, trước hết đó là mỗi người tự giác làm đúng làm tốt công việc được giao. 

Xây dựng văn hóa liêm chính

Một trong những nội dung trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khác đó là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đó có một mục tiêu cần phải hướng tới đó là xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

“Ngăn chặn sự sa sút về ý chí chiến đấu, không thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thiếu trách nhiệm, thiếu tâm huyết, tiêu cực, né tránh, ngại khó, ngại khổ. Đây là những bài học rút ra từ thực tiễn của TPHCM”, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị trong chỉ đạo sắp tới phải hết sức quan tâm những điều này.

"Phải luôn nhắc nhở nhau để mỗi người tự ý thức sâu sắc về nhân cách, lẽ sống, trách nhiệm để làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao. Luôn học tập, rèn luyện, tự quản trị bản thân, tự khắc chế những “tham, sân, si” để đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, nhất là tệ quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, vô tình vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, của đời sống xã hội và của đồng chí mình", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

“Tự giác bảo vệ danh dự, nhân phẩm và luôn có đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn thử thách, vượt qua những cám dỗ đời thường trong cuộc sống. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực bằng những việc làm cụ thể trong từng công việc cụ thể”, đồng chí nhắc nhở. Cùng với đó, bảo đảm sự công khai, minh bạch, dựa vào nhân dân và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, hãm hại người tốt.

Xử lý nghiêm vụ án, vụ việc tồn đọng phức tạp

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng khác đối với Ban Chỉ đạo TPHCM và từng thành viên trong ban chỉ đạo. Trước hết từng thành viên trong Ban Chỉ đạo xác định trọng trách để cố gắng sống và làm việc sao cho xứng đáng với vai trò được giao; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Cần sự ủng hộ, giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 4

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi điều hành phần thảo luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điều quan trọng nhất đồng chí Nguyễn Văn Nên chỉ ra, đó là từng thành viên làm đúng, làm tốt vai trò, trọng trách được giao với tinh thần công minh, chính trực, không nể nang, né tránh, hết sức khách quan, không ngại va chạm, đặc biệt phải giữ đúng nguyên tắc hoạt động, tôn trọng và không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác đã được Ban Bí thư quy định. Nhanh chóng rà soát, thống kê phân loại các vụ việc, vụ án để đưa vào chương trình kế hoạch làm việc, xác định cụ thể thời gian xử lý, kết thúc... 

Bí thư Thành ủy TPHCM: Cần sự ủng hộ, giám sát của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 5

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo đồng bộ cả công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực; cũng như tập trung giúp Thành ủy TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ án, vụ việc tồn đọng phức tạp hiện nay trên từng địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ thêm, việc thành lập Ban Chỉ đạo còn mang một ý nghĩa khác đó là để tất cả cán bộ đảng viên yên tâm, tin tưởng cung cấp thông tin, đề xuất kiến nghị, phản ánh các vấn đề có liên quan; chúng ta khắc phục tình trạng ngại, sợ không dám làm. 

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, phải gắn công tác chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với lãnh đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, xem đây là nhiệm vụ song trùng; như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không những không làm "nhụt chí", "chùn bước" những người dám nghĩ, dám làm, mà ngược lại khuyến khích và tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên quyết tâm đổi mới, vượt qua chính mình, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, luôn suy nghĩ tìm ra cách làm mới, hướng đi mới phù hợp thực tiễn, mang lại lợi ích cho đất nước, tập thể và cho nhân dân.

Trước đó sáng cùng ngày, tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 16 mở rộng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM đã ra mắt gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng ban.

 

Văn Minh/báo SGGP

Tin cùng chuyên mục