Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải có sức lan tỏa sâu rộng

16:46 13/11/2020

(HMC) - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải có sức lan tỏa sâu rộng

Đó là một trong các nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020) và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020 tại Công văn số 01-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành.

Theo văn bản hướng dẫn, các Sở - ban - ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí TP sẽ tập trung vào 4 nội dung tuyên truyền chính.

Thứ nhất, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong đó, làm rõ vị trí, vai trò và đóng góp to lớn của MTTQVN trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng đối với MTTQVN và các tổ chức thành viên.

Thứ hai, ý nghĩa ra đời Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là lịch sử tất yếu, đáp ứng sứ mạnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... Qua đó, phát huy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Nhân dân TP.

Thứ tư, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQVN phát động; cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở đó, tại TPHCM, từ ngày 9/11 đến 18/11/2020, triển lãm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) được tổ chức tại Công viên Lam Sơn, đường Nguyễn Huệ, Quận 1 và đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa - Thể thao TP và đối diện Công viên Chi Lăng).

Lễ họp mặt Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ được tổ chức vào ngày 15/11 tại Hội trường Thành phố (Số 111, đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3).

Tiếp đó, họp mặt truyền thống nhân 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020) dự kiến tổ chức vào 2 ngày 18, 19/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị 272.

Cũng tại công văn hướng dẫn này, đối với hoạt động cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tùy tình hình thực tiễn để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục