Cần nghiên cứu để thống nhất cơ sở dữ liệu, chủ động, sáng tạo để đẩy mạnh chuyển đổi số

09:06 24/11/2022

(HMC) - Chiều 23/11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Thành phố. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở ngành TP.

Quang cảnh cuộc họp. 
Quang cảnh cuộc họp. 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của TPHCM thực hiện theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ TTTT phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đối số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Kết quả đánh giá năm 2021 qua hệ thống đánh giá chuyển đổi số, TPHCM xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Dựa vào đó, Sở TT-TT đã phân tích lại những nội dung mà TP cần để triển khai các giải pháp để khắc phục nhằm nâng cao chỉ số về nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, chính quyền số, an toàn thông tin… trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Sở TT-TT đề xuất tháng 11, UBND TP sẽ thông qua dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TPHCM. Từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023 vận hành thí điểm và vận hành chính thức hệ thống vào quý 2 năm 2023.

Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng trình bày các định hướng chuyển đổi số trọng tâm trong năm 2023.
Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng trình bày các định hướng chuyển đổi số trọng tâm trong năm 2023.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đình Thắng cho biết, dựa trên hướng dẫn của Bộ TT-TT, chủ đề của năm 2023 sẽ là “Dữ liệu số”. Trong đó, cơ quan nhà nước tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số với các định hướng trọng tâm: Người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Doanh nghiệp được khai thác dữ liệu, dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp để phục vụ sản xuất, kinh doanh; Cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu từ máy sinh ra theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công giữa các cấp.

Sở TT-TT cũng xác định một số các chỉ tiêu năm 2023. Đó là 100% thủ tục hành chính trong Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn TP đã được UBND TP phê duyệt phải được áp dụng. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 80%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 40%.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phát biểu. 
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức phát biểu. 

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức thống nhất với phương hướng, trọng tâm Sở TT-TT đề ra; đồng thời đề nghị Sở phối hợp Văn phòng UBND rà soát toàn bộ hệ thống, có đánh giá để cải tiến các quy trình thủ tục theo hướng tinh gọn nhất có thể. Ông Đức cho rằng Sở TT-TT và các sở, ban, ngành cần nghiên cứu để thống nhất cơ sở dữ liệu, chủ động, sáng tạo để đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ nhu cầu phát triển chung của TP.

Phó Chủ tịch TP cũng yêu cầu Sở TT-TT hoàn thiện lại các nội dung, công việc liên quan đến kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, trong đó tiếp thu ý kiến của các sở ngành liên quan đến 3 nội dung trọng tâm Sở đề ra cũng như xác định rõ từng nhiệm vụ để hoàn thành các nội dung đó.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi kết luận cuộc họp. 
Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi kết luận cuộc họp. 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đánh giá cao vai trò của Sở TT-TT trong vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo đã nghiên cứu, tham mưu đề xuất những việc cơ bản, nền tảng, đặc biệt là đầu mối trong phối hợp giữa các chuyên gia về chuyển đổi số.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị thời gian tới, Sở TT-TT phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TP rà soát, củng cố Ban chỉ đạo chuyển đổi số để hoạt động hiệu quả hơn, thành lập hội đồng tư vấn, chuyên gia về chuyển đổi số của TP.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, với bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số đã được thống nhất và ban hành, Sở TT-TT tiếp thu ý kiến để hoàn thiện bộ tiêu chí, xây dựng thêm kế hoạch triển khai và hướng dẫn. Với bộ tiêu chí đánh giá kinh tế số TP, dù chưa có thống nhất cao nhưng TP cần phải xác định có bao nhiêu tiêu chí, hoàn thiện trong quá trình làm. TP xác định phải đi đầu, tiên phong để có kinh nghiệm nhằm giải quyết vấn đề chung của quốc gia cũng như vấn đề của TP.

Hương Thảo

Tin cùng chuyên mục