Cảnh báo - Phản hồi

Cẩn trọng với thực phẩm lạ

Cẩn trọng với thực phẩm lạ

Gần đây, việc nhiều học sinh tiểu học và THCS ở một số địa phương bị ngộ độc phải nhập viện điều trị, sau khi mua, sử dụng các loại kẹo lạ có chữ ...