Cháy kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải

19:00 07/05/2019

Cháy kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải

Thông cáo báo chí về: Cháy kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải

 Cơ quan ban hành: Sở Giao thông vận tải

 Thời gian diễn ra: Ngày 02/05/2019

 Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Hạnh Quyên

Tin cùng chuyên mục