Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

10:10 18/01/2021

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, Người tìm ra chân lý: cách mạng muốn thắng lợi "trước hết phải có đảng cách mệnh."

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 1 Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục