Chủ tịch UBND TPHCM giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các Phó Chủ tịch UBND TP

18:42 15/07/2020

(HMC) – Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định số 2518/QĐ-GQXP về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND TPHCM giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các Phó Chủ tịch UBND TP
Xả rác không đúng nơi quy định cũng là hành vi vi phạm hành chính - Ảnh minh họa: Báo SGGP

Nội dung Quyết định nêu rõ, giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho các Phó Chủ tịch UBND Thành phố có tên tại Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về điều chỉnh phân công công tác của Thường trực UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, phạm vi được giao quyền là thường xuyên. Nội dung giao quyền theo lĩnh vực được phân công phụ trách; bao gồm: xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình ban hành.

Các quyền khác của Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

Việc giao quyền có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này cho đến khi có quyết định giao quyền khác của Chủ tịch UBND Thành phố, trừ các trường hợp chấm dứt giao quyền theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong lĩnh vực công tác được phân công tại Quyết định số 2517 nêu trên và các lĩnh vực khác được phân công tạm thời hoặc có thời hạn bằng văn bản, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố được giao quyền để thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1394/QĐ-GQXP ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh Hà

Tin cùng chuyên mục