Chương trình ngày 23/5: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường

08:26 23/05/2023

Ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 5 (23/5), Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác xây dựng Luật, Pháp lệnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, buổi sáng 23/5, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình Xây dựng, Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Theo dự kiến, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 được bổ sung các nội dung: Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ngoài ra, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) các dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, dự kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), trình Quốc hội thông qua 9 luật, 1 nghị quyết gồm Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (nếu có).

Bên cạnh đó, trình Quốc hội cho ý kiến 9 dự án luật, gồm Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Buổi chiều 23/5, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi).

Phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam./.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV dự kiến có thời gian làm việc là 22 ngày từ 22/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp được tiến hành theo hai đợt:
Đợt 1: từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023;
Đợt 2: từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023.

Từ ngày 11/6 đến ngày 18/6/2023, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; Xem xét và cho ý kiến 9 dự án luật, các vấn đề KT-XH, ngân sách Nhà nước và bàn về công tác nhân sự.

Tin cùng chuyên mục