Công bố Ứng dụng đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09:00 05/05/2020

Công bố Ứng dụng đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông cáo báo chí về: Ứng dụng đánh giá tính an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

 Thời gian diễn ra: 09g00, ngày 05/5/2020

 Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 2, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục