Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

11:58 14/08/2020

Sáng 14-8, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1

Trong nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”, đúng 8 giờ, Lễ viếng chính thức nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được bắt đầu. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gồm 35 người do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố bắt đầu Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Bắt đầu Lễ viếng, với lòng tiếc thương vô hạn, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉnh lại vòng hoa để vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉnh lại vòng hoa để vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu vào viếng vào chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sửa vòng hoa chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sửa vòng hoa chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Quốc hội mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Quốc hội mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Đoàn Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn dầu vào viếng và chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào viếng và tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào viếng và tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an, do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia đình.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn với gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC 
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia buồn cùng gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh QUANG PHÚC 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh QUANG PHÚC
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh QUANG PHÚC
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang. Ảnh VIẾT CHUNG
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang. Ảnh VIẾT CHUNG
Đại tướng Lương Cường ghi sổ tang. Ảnh VIẾT CHUNG
Đại tướng Lương Cường ghi sổ tang. Ảnh VIẾT CHUNG
Đại tướng Tô Lâm ghi sổ tang. Ảnh VIẾT CHUNG
Đại tướng Tô Lâm ghi sổ tang. Ảnh VIẾT CHUNG

* Trước đó, tại Nhà Tang lễ quốc gia, Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng, chính giữa lễ đài. 

Phía trên lễ đài trang trí phông nền đen, treo Quốc kỳ có dải băng tang, trên di ảnh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là dòng chữ trắng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng, chính giữa lễ đài trong Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh QUANG PHÚC
Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được quàn tại vị trí trang trọng, chính giữa lễ đài trong Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh QUANG PHÚC

Sáng nay, ở Hà Nội trời mưa nhẹ. Từ sáng sớm, các tuyến đường giao thông xung quanh khu vực Nhà Tang lễ quốc gia đã được phân luồng giao thông và tăng cường an ninh.

Từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ tại khu vực Nhà Tang lễ quốc gia, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Vào lúc 6 giờ, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tất cả các đại biểu tham gia Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đều đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2
Nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VIẾT CHUNG
Nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VIẾT CHUNG
Quốc kỳ với băng tang trong ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trên quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VIẾT CHUNG
Quốc kỳ với băng tang trong ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trên quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VIẾT CHUNG

Trước khi Lễ viếng chính thức diễn ra, gia đình họ tộc nội ngoại của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã vào viếng và làm các thủ tục tang lễ. Tiếp đó Hội đồng họ Lê Việt Nam và một số đoàn thân thích gia đình vào viếng.

Cử hành trọng thể Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3
Hội đồng họ Lê Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Hội đồng họ Lê Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Hội đồng họ Lê Việt Nam ghi sổ tang  nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC
Hội đồng họ Lê Việt Nam ghi sổ tang  nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo chương trình, lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức từ 8 giờ ngày 14-8 đến 12 giờ ngày 15-8.

Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 ngày 15-8.

Lễ an táng diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Hội trường 25B, đường Quang Trung, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa. Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí. 

Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27-12-1931; quê quán ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2 giờ 52 ngày 7-8 (tức ngày 18-6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi. 

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. 

 

 

TRẦN BÌNH - THÁI PHƯƠNG - MAI HOA/SGGP

Tin cùng chuyên mục