Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15:39 26/06/2020

(HMC) - Sáng 26/6, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Ngô Thúy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố (TP), đồng chí Lê Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và các đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội trang trọng thực hiện nghi lễ Chào cờ
Đại hội trang trọng thực hiện nghi lễ Chào cờ

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho hay, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông vào đầu nhiệm kỳ có 04 chi bộ đảng với 35 đảng viên; hiện nay toàn Đảng bộ có 10 chi bộ đảng trực thuộc với 64 đảng viên (60 đảng viên chính thức) trong tổng số 160 công chức, viên chức và người lao động.

Quán triệt và tập trung lãnh đạo thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Khối Dân - Chính - Đảng TP lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ III và Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm, phù hợp với chỉ đạo của các tổ chức đảng cấp trên và phát sinh từ yêu cầu thực tiễn của Sở.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong đó, công tác xây dựng Thành phố thông minh với việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội…; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông phát triển bền vững, hiện đại; phát triển dịch vụ công nghiệp công nghệ thông tin; quản lý báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp; hoạt động xuất bản được Đảng ủy Sở quan tâm và chú trọng triển khai, đạt những kết quả quan trọng.

Đối với công tác xây dựng Đảng, việc nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng, phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được Đảng ủy và các chi bộ tăng cường.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới thiết thực, lấy chi bộ - nơi trực tiếp quản lý, giáo dục đảng viên là trọng tâm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng bộ.

Đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tư tưởng, thông tin, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức sinh động, phong phú về nội dung và hình thức, đem lại hiệu quả cụ thể.

Công tác phát triển đảng viên mới được toàn Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Cả nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển 24 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ (15 đảng viên). Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới cũng được tăng cường.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, từng bước có cải tiến về phương pháp và nội dung, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm của các hoạt động trong nhiệm kỳ, chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, Đại hội đặt ra mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, phấn đấu tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của Sở Thông tin và Truyền thông đạt 95% trở lên; 100% đảng viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký và thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 10 đảng viên mới;…

Đồng chí Ngô Thúy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Ngô Thúy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Thúy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP thống nhất nội dung Báo cáo chính trị của Đảng ủy Sở và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhất là, công tác chính trị tư tưởng được chú trọng; công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ lý luận chính trị; phát triển đảng viên mới vượt cao so với chỉ tiêu đề ra...

Đồng tình với phương hướng trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Ngô Ngọc Thúy nhấn mạnh: Đảng viên trong Đảng bộ Sở cần tận dụng cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao vị thế và hoạt động ngành trong bức tranh chung của Thành phố; quan tâm cải tiến, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, đánh giá sự hài lòng của người dân. Đảng ủy Sở cần quan tâm chỉđạo công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ, tạo điều kiện để đảng viên phát biểu ý kiến đóng góp; nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trách nhiệm. 

Đồng chí Ngô Ngọc Thúy cũng cho rằng, hiện nay Đảng bộ Sở có 64 đảng viên trong tổng số 160 công chức, viên chức và người lao động (chiếm tỷ lệ 40%), đây là tỉ lệ chưa cao, Đảng bộ cần nỗ lực hơn nữa trong quan tâm, bồi dưỡng, tạo môi trường, cơ hội cho quần chúng đứng trong hàng ngũ của đảng. Đồng thời, Đảng ủy Sở cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo để các chi bộ thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời ngăn ngừa những sai phạm, thiếu sót.

Đại hội cũng dành nhiều thời gian để nghe ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng; góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố và tham luận của các chi bộ với những đề xuất, giải pháp để khắc phục các khó khăn, hạn chế, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 1
Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 2
Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 3
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố
Các đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên ra mắt Đại hội
Các đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên với số lượng 02 đại biểu chính thức gồm đồng chí Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Từ Lương, Phó Giám đốc Sở; 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Nguyễn Huỳnh Phương Bảo, Bí thư Đoàn Sở.

Với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành, Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% tán thành
Đại hội thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% tán thành

Tin: Vân Anh, Ảnh: Đình Nguyên

Tin cùng chuyên mục