Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trong Lễ viếng và Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

17:37 13/08/2020

(HMC) - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch về việc phối hợp, tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhằm đảm bảo công tác cấp cứu y tế và phòng, chống dịch COVID -19 trong suốt thời gian tổ chức tang lễ.

Theo đó, Sở giao Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố làm đầu mối liên hệ Ban Tổ chức Lễ Viếng để tổ chức Tổ công tác đến khảo sát thực địa và có phương án bố trí công tác y tế phù hợp. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Thành phố rà soát, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo công tác cấp cứu và phòng, chống dịch COVID - 19 trong suốt thời gian tổ chức Lễ Viếng và Lễ Truy điệu.

Đối với hoạt động đảm bảo công tác cấp cứu y tế, giao Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố làm đầu mối triển khai, điều hành, đảm bảo công tác y tế trong quá trình tổ chức Lễ Viếng. Giám đốc Trung tâm sẽ điều động xe cấp cứu với đầy đủ nhân sự, trang thiết bị và cơ số thuốc để đảm bảo cho công tác cấp cứu y tế. Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn có trách nhiệm bố trí 1 xe cấp cứu với đầy đủ nhân sự, trang thiết bị và cơ số thuốc, phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố.

Về công tác phòng, chống dịch COVID - 19, theo kế hoạch, giao Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố làm đầu mối triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trong quá trình tổ chức Lễ Viếng; phối hợp, hướng dẫn, tổ chức vệ sinh khử khuẩn; bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Thành phố sẽ phải bố trí máy tầm soát nhiệt tại khu vực Lễ Viếng (do Ban Tổ chức chỉ định), tổ chức khám sàng lọc các trường hợp sốt hoặc các biểu hiện nghi ngờ (nếu có) và cử cán bộ trực và khám sàng lọc khi cần thiết trong suốt thời gian tổ chức.

Lễ Viếng và Lễ truy điệu sẽ diễn ra từ ngày 14/8/2020 đến trưa ngày 15/8/2020 tại Hội trường Thống Nhất.

Huyền Mai

Tin cùng chuyên mục