Danh sách các điểm phong tỏa tại TPHCM (cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021)

18:57 09/06/2021

Tính đến 18 giờ ngày 09/6/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 323 điểm phong toả.

Danh sách các điểm phong tỏa tại TPHCM (cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021) - Ảnh 1
Danh sách các điểm phong tỏa tại TPHCM (cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021) - Ảnh 2
Danh sách các điểm phong tỏa tại TPHCM (cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021) - Ảnh 3
Danh sách các điểm phong tỏa tại TPHCM (cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021) - Ảnh 4
Danh sách các điểm phong tỏa tại TPHCM (cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021) - Ảnh 5
Danh sách các điểm phong tỏa tại TPHCM (cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021) - Ảnh 6
Danh sách các điểm phong tỏa tại TPHCM (cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021) - Ảnh 7

HCDC sẽ tiếp tục cập nhật các điểm phong toả tại TP. Hồ Chí Minh trong các bản tin tiếp theo.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC)

Tin cùng chuyên mục