Danh sách trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

20:10 17/10/2020

(HMC) - Ngày làm việc thứ 3 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã bỏ phiếu để chọn ra 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI trong danh sách 72 ứng cử viên đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Danh sách trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trung tâm Báo chí cung cấp Danh sách trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ XI: Tại đây

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục