Đẩy mạnh thực hiện các chương trình thi đua kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

14:11 23/04/2024

UBND TPHCM chỉ đạo việc đẩy mạnh thực hiện các chương trình, công trình, dự án thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai, phát động phong trào thi đua. Trong đó, lưu ý việc đăng ký thực hiện các chương trình, công trình, dự án tiêu biểu và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện theo định kỳ hàng quý.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình, công trình, dự án thi đua đã đăng ký, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra. Có hình thức tuyên dương, nhắc nhở, phê bình các đơn vị chưa triển khai thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các chương trình, công trình, dự án tiêu biểu chào mừng. Tăng cường vận động để đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu và tự nguyện, tự giác tham gia.

Cùng với đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình từ phong trào thi đua; tiếp tục tổ chức bình xét, lựa chọn, đề xuất khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu đề xuất UBND TP cập nhật, điều chỉnh danh mục các chương trình, công trình, dự án tiêu biểu cấp TP. Sở KH-ĐT chủ trì, rà soát các dự án có đề xuất điều chỉnh, tham mưu đề xuất hướng xử lý, trình UBND TP trước ngày 26-4-2024.

NGÔ BÌNH/SGGP

Tin cùng chuyên mục