Đẩy mạnh vận động người dân tham gia kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy

12:50 03/07/2020

(HMC) - Sở Giao thông Vận tải TP vừa ban hành công văn số 7723/SGTVT-VTĐB gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận 1, UBND quận Phú Nhuận về việc phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân biết và tham gia Chương trình “Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành”.

Đẩy mạnh vận động người dân tham gia kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy
Thực hiện kiểm tra khí thải xe gắn máy tại một địa điểm ở quận Phú Nhuận.

Trước đó, ngày 11/05/2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 5396/KH-SGTVT tổ chức tuyên truyền người dân tham gia Chương trình “Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí”.

Thực hiện Kế hoạch, UBND quận 1 và UBND quận Phú Nhuận đã ban hành các Kế hoạch để tăng cường công tác tuyên truyền người dân tham gia Chương trình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra số liệu thực tế (lũy kế từ ngày 15/5 đến ngày 22/6/2020) cho thấy, tổng số lượng xe ô tô, xe gắn máy tham gia kiểm tra khí thải là 1.294 xe, đạt 21,56% so với kế hoạch (6.000 xe/02 quận thí điểm). Như vậy, số lượng khách hàng từ hai quận tham gia chương trình đang thấp hơn so với dự kiến (Kế hoạch: 01 ngày có khoảng từ 80 đến 100 khách hàng tham gia chương trình nhưng thực tế chỉ có 33 khách/ngày).

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện Kế hoạch số 5396 nêu trên, Chương trình “Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí” sẽ được tự động kết thúc khi số lượng xe thí điểm đạt 10.000 xe hoặc hết ngày 30/09/2020, và kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/10/2020.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP đề nghị UBND quận 1 và UBND quận Phú Nhuận, Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Biến đổi khí hậu, Chi cục Bảo vệ môi trường), Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Báo chí) tiếp tục hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn biết và tham gia Chương trình.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục