Đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ cấp đổi Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025

10:37 22/09/2020

Nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương, đảm bảo việc cấp thẻ nhà báo đúng đối tượng và thời hạn theo quy định, Cục Báo chí đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan đến việc cấp đổi Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 -2025.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Cục Báo chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức tại địa phương có đối tượng đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ đảm bảo theo quy định.

Trong quá trình xem xét cấp thẻ nhà báo, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) sẽ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến về hồ sơ cấp thẻ đối với một số trường hợp thuộc cơ quan báo chí địa phương quản lý và trường hợp thuộc văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn; Rà soát, đánh giá về số lượng các phóng viên, nhà báo chưa qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về nghiệp vụ báo chí cũng như các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về tiêu chuẩn đầu vào đối với việc xem xét cấp thẻ nhà báo.

Sau khi hoàn thành việc cấp thẻ và cập nhật dữ liệu trên phần mềm điện tử thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cung cấp tài khoản cho các Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tra cứu hồ sơ thẻ nhà báo các cơ quan báo chí thuộc địa phương và các nhà báo thuộc văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí đăng ký hoạt động tại địa phương.

Cục Báo chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp địa chỉ email, cử đầu mối liên lạc, số điện thoại gửi về địa chỉ email: nghoc@mic.gov.vn để trao đổi, phối hợp thực hiện .

Ngày 01/ 01/ 2021, Thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 - 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng. Căn cứ quy định của Luật Báo chí năm 2016, Thông tư số 49 / 2016 / TT BTTTT ngày 26/12/ 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 trong cả nước.

Ngày 10/ 9/ 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3487 / BTTTT - CBC gửi các cơ quan báo chí hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn mới.

 

Khang Minh

Tin cùng chuyên mục