Đề nghị hướng dẫn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ TPHCM

09:11 27/03/2023

Sở Nội vụ TPHCM vừa có văn bản đề nghị Sở Tài chính TPHCM sớm có hướng dẫn hoặc tham mưu UBND TPHCM có chỉ đạo để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Theo Sở Nội vụ, hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đề nghị hướng dẫn cụ thể về hệ số chi thu nhập tăng thêm; hướng dẫn quy trình, thủ tục xây dựng dự toán và bố trí kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm trong năm 2023.

Cuối năm 2022, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X đã thông qua nghị quyết điều chỉnh tăng thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Theo đó, mức điều chỉnh chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do thành phố quản lý tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

THẢO LÊ/SGGP

Tin cùng chuyên mục