Điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021

16:52 24/12/2020

(HMC) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 về điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: Thanh Đinh
Trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: Thanh Đinh

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên Ủy viên UBND TP, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực UBND TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm và 05 năm; dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm và dài hạn của TP; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; khoa học và công nghệ; công tác thanh tra; cải cách hành chính; phụ trách chung về kinh tế đối ngoại, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; an toàn giao thông; quản lý nhà, đất công; triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập Thành phố Thủ Đức; xây dựng đô thị thông minh; xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM gắn với thành lập thành phố Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng giúp Chủ tịch UBND TP triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167 Thành phố) và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Tài chính – ngân sách; ngân hàng; thuế; thương mại, dịch vụ; du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; triển khai Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Quản lý công chức, viên chức; văn hóa, thể dục, thể thao, Lao động – Thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; hội nhập kinh tế quốc tế; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác đối ngoại; Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TP. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực gồm: Giáo dục và đào tạo; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; xuất bản, báo chí; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tại Quyết định 4767 cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Ủy ban nhân dân TP, cụ thể như sau: ông Lê Hồng Nam giữ chức vụ Giám đốc Công an TP; ông Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; ông Hà Phước Thắng giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND TP và là người phát ngôn của UBND TP; ông Huỳnh Thanh Nhân giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội Vụ; bà Lê Thị Huỳnh Mai giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc; ông Trần Quang Lâm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Nguyễn Toàn Thắng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Bùi Tá Hoàng Vũ giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương; bà Phạm Thị Hồng Hà giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài Chính; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch; ông Đinh Minh Hiệp giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; ông Trần Thế Thuận giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Lê Minh Tấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Đặng Minh Đạt giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP; ông Huỳnh Văn Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc TP; ông Nguyễn Tấn Bỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; ông Lê Hồng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Khang Minh

Tin cùng chuyên mục