Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

07:53 25/01/2021

Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội XIII của Đảng gồm 43 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, 38 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. 

Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Số đại biểu nữ là 10/43, tương đương 23,25%. Người có tuổi đời lớn nhất là đồng chí Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1950) và nhỏ tuổi nhất là đồng chí Phan Thị Thanh Phương (sinh năm 1984), Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TPHCM. 

Xét theo cơ cấu độ tuổi, đồng chí Phan Thị Thanh Phương là đại biểu duy nhất có độ tuổi dưới 40. 

Với độ tuổi 40-50 (sinh từ năm 1971-1981) có 13 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30,23%. 

Độ tuổi trên 50 (sinh từ 1970 trở về trước) có 29 đồng chí, chiếm tỷ lệ 67,44%. 

Tuổi trung bình của 43 đại biểu đoàn TPHCM là 52,05 tuổi.

Tỷ lệ đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là 79,07%. Tỷ lệ đại biểu là giáo sư, phó giáo sư là 11,63%. 

Ngoài ra, còn có 4 đại biểu dự khuyết,tuổi đời từ 43 đến 56, đều có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

MAI HOA/SGGP

Tin cùng chuyên mục