Đoàn kết, đồng tâm hiệp lực là yếu tố tiên quyết để hoàn thành mọi nhiệm vụ

21:01 26/10/2021

(HMC) – Chiều 26/10, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV (vòng 2) để bầu nhân sự cấp ủy.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP; đồng chí Lê Kim Tuyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; các đồng chí Tổ Công tác số 3 của Đảng ủy Khối.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP cùng 68 đảng viên của Đảng bộ Sở về tham dự Đại hội.

Đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 42,4%

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP cho biết, ngày 25/6/2020, Đảng bộ Sở TT&TT đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (vòng 1) với sự tham dự của 63 đảng viên. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận và góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí (02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

Hôm nay (26/10), Đảng bộ Sở TT&TT TP trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (vòng 2) bầu nhân sự cấp ủy.

Đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Lê Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo về tình hình đảng viên tham dự Đại hội cho thấy, tổng số đảng viên được triệu tập là 69 đồng chí, có mặt 68 đồng chí (vắng 01 có lý do), trong đó 65 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị, đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 42,4%.

Về trình độ chuyên môn nghiệp của đảng viên, Đại học chiếm 72% - Thạc sỹ chiếm 26,5% và Tiến sỹ chiếm 1,5%. Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp (33,8%), Trung cấp (42,6%), đang học Trung cấp (5,8%), Cao cấp - cử nhân (16,3%), đang học cao cấp - cử nhân (1,5%).

100% đảng viên được triệu tập đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, thủ tục theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đình Như Hương báo cáo về tình hình đảng viên tham dự Đại hội
Đồng chí Nguyễn Đình Như Hương báo cáo về tình hình đảng viên tham dự Đại hội

Theo chương trình Đại hội, sau khi thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch (03 đồng chí), giới thiệu Đoàn Thư ký (02 đồng chí), Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán; kết quả bầu cử phải được chuẩn y của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định.

Các đại biểu thống nhất thông qua chương trình Đại hội và bầu Đoàn Chủ tịch
Các đại biểu thống nhất thông qua chương trình Đại hội và bầu Đoàn Chủ tịch

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Khẳng định quan điểm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP cho rằng, vấn đề cán bộ trong xây dựng Đảng được tách thành một nội dung riêng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bên cạnh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Vì vậy, Đại hội lần thứ IV vòng 2 bầu nhân sự cấp ủy của Đảng bộ Sở TT&TT đảm bảo đúng Điều lệ, quy định của Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt phương án nhân sự cấp ủy tại Thông báo số 158-TB/ĐUK ngày 2/7/2021.

Theo đó, đồng chí đề nghị các đảng viên tham dự Đại hội thực hiện việc bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Sở với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu để cấp ủy khóa mới có đầy đủ điều kiện lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt nhiệm vụ là đơn vị nòng cốt tham mưu cho Thành ủy, UBND TP tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Thành phố thông minh, chính quyền điện tử, công tác thông tin và truyền thông hiệu quả…

Đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP khẳng định quan điểm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP khẳng định quan điểm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngay sau Đại hội vòng 02, được Đảng ủy khối chuẩn y kết quả Đại hội, cấp ủy khóa mới phải khẩn trương phân công nhiệm vụ trong cấp ủy; rà soát việc xây dựng chương trình, kế hoạch, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TT&TT lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối, Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, xác lập những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm và lộ trình thực hiện, gắn sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của Đảng bộ Sở. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt".

Bên cạnh đó, theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hàng Thị Thu Nga, cấp ủy khóa mới cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sức trẻ, kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết của từng đảng viên. Trước mắt là phát động và lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua “Tinh thần tăng tốc, năng suất tăng gấp đôi", tập trung cao nhất mọi nguồn lực, tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021 của đơn vị, góp phần thúc đẩy việc phục hồi kinh tế nhanh và bền vững của TPHCM.

06 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Thống nhất các yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy, Đại hội đã tiến hành ứng cử, đề cử và thông qua danh sách bầu cử nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần công tâm, tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí.

Đoàn kết, đồng tâm hiệp lực là yếu tố tiên quyết để hoàn thành mọi nhiệm vụ - Ảnh 1
Đoàn Chủ tịch và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 
Đoàn Chủ tịch và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 

Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Sở, đồng chí Lâm Đình Thắng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 04 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ra mắt Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, đảng viên trong suốt thời gian qua và tổ chức chia tay các đồng chí không tiếp tục tham gia cấp ủy mới.

Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 Lâm Đình Thắng trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, đảng viên trong suốt thời gian qua
Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 Lâm Đình Thắng trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, đảng viên trong suốt thời gian qua

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lâm Đình Thắng cho rằng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 rất to lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng. Đảng ủy Sở với trọng trách và niềm vinh dự khi là là cơ quan tham mưu cho UBND TP xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, thành phố phát triển dựa trên công nghệ và chuyển đổi số. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở. Trước tiên và tiên quyết chính là sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của từng cá nhân và tập thể.

“Một đoàn tàu muốn về đích được và về đích nhanh thì từng toa tàu phải chạy cùng hướng, cùng tốc độ, từng khớp nối phải chắc chắn. Những toa tàu tốt trong đoàn tàu nhưng không về đến ga cũng không có giá trị. Những toa tàu không cố gắng trong một đoàn tàu được mặc định chế độ tăng tốc thì việc bị tách khỏi đoàn tàu là quy luật tất yếu.” - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Đại hội làm lễ bế mạc
Đại hội làm lễ bế mạc

Vân Anh - Linh Nhi

Tin cùng chuyên mục