Dự kiến thời gian đi học lại cụ thể của từng khối lớp ở TP. Hồ Chí Minh

18:11 28/04/2020

(HMC) – Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch cụ thể cho học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT Thành phố đã lên phương án tổ chức cho học sinh đi học trở lại để trình UBND Thành phố.

Theo đó, học sinh tại Thành phố sẽ đi học trở lại theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt nhằm đảm bảo an toàn về dịch bệnh.

Đối với học sinh Trung học phổ thông: Lớp 12 bắt đầu đến trường vào 4/5/2020 (Thứ Hai) để cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; ngày 5/5, học sinh bắt đầu đi học bình thường. Lớp 10 và 11: Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): Học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Trung học cơ sở: Lớp 9: ngày 4/5/2020 (Thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh; Ngày 05/5/2020 (Thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường. Lớp 6, 7 và 8: Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Tiểu học: Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều). Ngày 08/5/2020 (Thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai) học sinh bắt đầu đi học bình thường. Lớp 1, 2 và 3: Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai) học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 12/5/2020 (Thứ Ba) học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Đối với học sinh Mầm non: Ngày 18/5/2020: Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại. Ngày 25/5/2020: Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại. Ngày 01/6/2020: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Riêng với các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Cơ sở Dạy thêm, Giáo dục kỹ năng sống và Tư vấn du học: Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo; bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 4 tháng 5 năm 2020 (Thứ Hai).

Trước khi cho học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo TP yêu cầu:

Triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố:

Trong đó, các cơ sở giáo dục tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan; báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT quận/huyện (theo phân cấp quản lí) và cơ quan y tế địa phương: hoàn thành chậm nhất là ngày 29/4/2020.

Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quận/huyện phối hợp với ngành Y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục có khả năng lây nhiệm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học sinh. Hoàn thành trước ngày học sinh đi học trở lại.

Phối hợp khẩn trương hoàn thành việc cấp phát khẩu trang cho học sinh phổ thông các trường Công lập theo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Giao đầu mới tiếp nhận và phân phối khẩu trang cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. Hạn chót để các trường nhận khẩu trang là ngày 02 tháng 5 năm 2020; đảm bảo phát cho tất cả học sinh trong ngày đầu tiên các em đến trường.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến.

Thanh Hà

Tin cùng chuyên mục