Hình ảnh ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI

11:05 17/10/2020

(HMC) - Hôm nay 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ ba. Đại hội làm việc tại hội trường nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI. Đại hội cũng biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu của đại hội; thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Hình ảnh ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI

Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp hình ảnh ngày làm việc thứ ba (17/10) của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI tại đây:

Hình ảnh lần 1 

Hình ảnh lần 2

Hình ảnh lần 3

Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục