Hình ảnh phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2020

15:12 03/11/2020

(HMC) – Chiều nay (03/11), Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP) Nguyễn Thành Phong chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 10, 10 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020. Cùng chủ trì có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các sở - ban - ngành, quận - huyện trên địa bàn TP.

Hình ảnh phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2020

Trung tâm Báo chí TP cập nhật hình ảnh tại đây: 

Cập nhật lần 1

Cập nhật lần 2

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục