Hình ảnh, tài liệu ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đại biểu Thành phố lần thứ XI

11:00 16/10/2020

(HMC) Sáng ngày làm việc thứ 2 (16/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Chí Minh lần thứ XI đã nghe trình bày các báo cáo tham luận của một số Sở, ngành đơn vị.

Hình ảnh, tài liệu ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đại biểu Thành phố lần thứ XI

Trung tâm Báo Chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp hình ảnh và một số tham luận tại Đại hội tại đây:

Hình ảnh lần 1

7 tham luận 

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục