Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

14:51 09/07/2024

Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên. Đồng thời trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Quang cảnh Hội trường Diên Hồng khi đồng chí Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35. Ảnh: QUANG PHÚC
Quang cảnh Hội trường Diên Hồng khi đồng chí Lê Minh Hưng quán triệt Chỉ thị số 35. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với hơn 1,28 triệu đảng viên.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Dự tại điểm cầu TPHCM còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định 144.

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Cuối buổi sáng nay, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt những nội dung nổi bật của Quy định số 144 và hướng dẫn thực hiện. Ảnh: QUANG PHÚC
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt những nội dung nổi bật của Quy định số 144 và hướng dẫn thực hiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định 144 và Chỉ thị 35.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định 144 và Chỉ thị 35 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Về Quy định số 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Việc này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên.

Đồng thời trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cùng với đó thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, TPHCM qua các thời kỳ dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, TPHCM qua các thời kỳ dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Yêu cầu này nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Toàn văn Quy định số 144: Quy dinh so 144-TW.doc

Hướng dẫn thực hiện Quy định số 144 của Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn 159 - Ban Tuyen giao TW.pdf

VĂN MINH - TRẦN BÌNH/SGGP

Tin cùng chuyên mục