Hội nghị triển khai quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

14:20 20/12/2019

Hội nghị triển khai quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác kho dữ liệu dùng chung của Thành phố

Thông cáo báo chí về: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ TÍCH HỢP, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC KHO DỮ LIỆU DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PHỐ

 Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông

 Thời gian diễn ra: 14g00, ngày 20/12/2019

 Địa điểm diễn ra: Phòng họp báo 1, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

 Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Sở Thông tin và Truyền thông

Tin cùng chuyên mục