Hôm nay, khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

10:48 11/10/2021

Hôm nay 11/10, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc và sẽ bế mạc vào ngày 14/10. 

Trong ngày làm việc đầu tiên của phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cơ quan thường trực của Quốc hội cũng xem xét báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020; báo cáo sơ kết 2 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. 

Đáng lưu ý, dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố (gồm Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế) sẽ được trình UBTVQH thảo luận, cho ý kiến. 

Trong ngày làm việc thứ 2, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cũng là nội dung quan trọng được cơ quan thường trực của Quốc hội nghiên cứu, thảo luận.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Nội dung cho ý kiến bao gồm một số đề xuất đổi mới, cải tiến, dự kiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2 và việc tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cũng nằm trong nghị trình của ngày làm việc thứ 3.

Ngày làm việc cuối của phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

ANH THƯ/SGGP

Tin cùng chuyên mục