Hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TPHCM - cập nhật lúc 10 giờ, ngày 26/3/2021

13:59 26/03/2021

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TPHCM (cập nhật lúc 10 giờ, ngày 26/3/2021)

Hướng dẫn giám sát người từ vùng dịch COVID-19 đến TPHCM - cập nhật lúc 10 giờ, ngày 26/3/2021 - Ảnh 1

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC)

Tin cùng chuyên mục