Hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 13 giờ 00 phút, ngày 19/5/2021)

14:18 19/05/2021

Cập nhật các điểm giám sát:

*Bắc Giang:

- Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang từ 11/5 (cách ly tập trung)

Bỏ: 

- Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang từ 02/5

- Xã Nội Hoàng/ Tiền Phong/ Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang từ 11/5

Hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 13 giờ 00 phút, ngày 19/5/2021) - Ảnh 1
Hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 13 giờ 00 phút, ngày 19/5/2021) - Ảnh 2
Hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 13 giờ 00 phút, ngày 19/5/2021) - Ảnh 3
Hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 13 giờ 00 phút, ngày 19/5/2021) - Ảnh 4

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC)

Tin cùng chuyên mục