Hướng dẫn tổ chức khai báo y tế khi trở về TPHCM sau các ngày nghỉ lễ

21:31 03/05/2021

Tất cả người dân ra khỏi thành phố vào kỳ nghỉ lễ phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua khi quay lại Thành phố.

Hình ảnh minh họa (nguồn BV Q.11)
Hình ảnh minh họa (nguồn BV Q.11)

1. Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học...: thực hiện khai báo tại cơ quan, đơn vị của mình. Cá nhân và lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về tổ chức khai báo cho người lao động, học sinh, sinh viên.

2. Người lao động tự do: thực hiện khai báo tại Trạm y tế.

Lãnh đạo cơ quan đơn vị, trạm y tế có trách nhiệm ghi nhận tất cả các trường hợp khai báo và báo cáo ngay cho các Trung tâm Y tế quận huyện những trường hợp thuộc nhóm cách ly theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC)

Tin cùng chuyên mục