Huyện Nhà Bè phản hồi thông tin "Thu hồi GCNQSDĐ nhưng dân không biết"

12:07 18/07/2022

(HMC) - UBND huyện Nhà Bè vừa có Công văn phản hồi, làm rõ thông tin báo chí liên quan đến bài viết “Huyện Nhà Bè (TP.HCM): Thu hồi GCNQSDĐ nhưng dân không biết” được đăng trên báo Công lý và Xã hội vào ngày 22/5/2022.

Liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00566 QSDĐ/H-UBND ngày 25/12/2002 cùa hộ bà Nguyễn Thị Ký tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, UBND huyện Nhà Bè khẳng định việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00566 QSDĐ/H-UBND ngày 25/12/2002 của hộ bà Nguyễn Thị Ký tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè đã được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật đất đai. 

Cụ thể, ngày 31/12 năm 2008, UBND huyện Nhà Bè có Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh. Trong đó, công nhận đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh liên quan đến phần diện tích đất 1.379m2 thuộc phần thửa 468, tờ bản đồ số 13 thị trấn Nhà Bè (theo Tài liệu 02/CT- UB), đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Ký.

Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 nãm 2007 của Chính phủ, UBND Huyện đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc thu hồi và điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00566 QSDĐ/H-UBND do UBND huyện Nhà Bè cấp ngày 25/12/2002 cho bà Nguyễn Thị Ký, trong đó thu hồi phần diện tích 2.655/3.655m2 thuộc một phần thửa 468, tờ bản đồ số 13, thị trấn Nhà Bè để điều chỉnh giảm 1.379m2 cho đúng với thực tế sử dụng.

Tại thời điểm này, UBND Huyện đã mời bà Nguyễn Thị Ký đến để trao Quyết định. Bà Nguyễn Thị Ký có đến UBND huyện nhưng từ chối nhận Quyết định và bỏ ra về. Sau đó, Ban Tiếp công dân Huyện đã mời bà Nguyễn Thị Ký nhiều lần nhưng bà không đến nhận Quyết định.

Bên cạnh đó, để thực hiện Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND huyện Nhà Bè, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã ban hành Thông báo số 2492/TB-VPĐKQSDĐ ngày 20/8/2009, thông báo cho hộ bà Nguyễn Thị Ký nộp lại bản chính Giấy chứng nhận số 00566 QSDĐ/H-UBND cấp ngày 25/12/2002, để thu hồi diện tích thuộc thửa 468, tờ bản đồ số 13, thị trấn Nhà Bè đã cấp sai cho hộ bà Ký (Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND thị trấn Nhà Bè từ ngày 24/8/2009 đến ngày 24/9/2009).

Đến năm 2020, căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Khoản 56, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, ngày 01/4/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè tiếp tục có Thông báo số 35/TB-TNMT nêu rõ về việc đề nghị hộ bà Nguyễn Thị Ký, các đồng thừa kế theo pháp luật và các đồng sử dụng (nếu có), địa chỉ: 34/9 khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đang giữ bản chính Giấy chứng nhận số 00566 QSDĐ/H-UBND do UBND huyện Nhà Bè cấp ngày 25/12/2002, thì cung cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND thị trấn Nhà Bè để thu hồi, chỉnh lý biến động theo quy định; nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết hoặc nhận (biết) được thông báo này mà không giao nộp Giấy chứng nhận hoặc không có tranh chấp, khiếu nại, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND Huyện hủy Giấy chứng nhận theo quy định.

Theo ghi nhận của Tổ công tác, tại Biên bản làm việc ngày 20/4/2020, Tổ này có mời gia đình bà Nguyễn Thị Ký đến đế vận động và hướng dẫn giao nộp Giấy chứng nhận nhưng hộ bà Ký không đến theo thư mời. Tổ công tác thực hiện niêm yết tại trụ sở Ban điều hành khu phố 5, thị trấn Nhà Bè.

Qua thời gian thực hiện Thông báo nêu trên, bà Nguyễn Thị Ký và các cá nhân có liên quan không thực hiện việc giao nộp Giấy chứng nhận số 00566 QSDĐ/H-UBND do UBND huyện Nhà Bè cấp ngày 25/12/2002 và cũng không có tranh chấp, khiếu kiện.

Do đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 7, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cùa Chính phủ, ngày 19/6/2020, UBND Huyện đã ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số 00566 QSDĐ/H-UBND do UBND huyện Nhà Bè cấp ngày 25/12/2002, đồng thời thực hiện các bước giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật.

Linh Nhi

Tin cùng chuyên mục