Kết luận thanh tra Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp

07:31 08/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 25/10/2019 về việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư của Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp.

Kết luận thanh tra Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục