Kết luận thanh tra các nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

10:29 11/05/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 8/5/2020 về các nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và một số đơn vị trực thuộc Sở.

Kết luận thanh tra các nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục