Kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 2

08:32 06/04/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 3/4/2020 về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 2.

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 2

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục