Kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Bò sữa Thành phố năm 2018

08:31 13/12/2020

Kết luận của Thanh tra TPHCM ngày 04/12/2020 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý và sử dụng vốn nhà nước; thực hiện dự án tại Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Thành phố năm 2018

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục