Kết luận thanh tra Dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè

17:08 29/07/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 28/7/2020 về việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án Khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè do Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra Dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục