Kết luận thanh tra dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh

11:33 05/05/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 29/4/2020 đối với dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh.

Kết luận thanh tra dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục