Kết luận thanh tra một số dự án Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ

09:09 19/03/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 18/3/2020 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

Kết luận thanh tra một số dự án Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục