Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Hội Nông dân Quận 9

15:27 08/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 19/9/2019 về việc Thanh tra Quận 9 thanh tra số tiền thất thoát 68.000.000 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ cho vay chăn nuôi bò sữa do Hội Nông dân Quận 9 quản lý; việc Ủy Ban nhân dân Quận 9 thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân Quận 9 và làm rõ việc tổ chức, hoạt động, quan hệ, công tác và trình tự thủ tục tiến hành 02 cuộc thanh tra trên.

Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Hội Nông dân Quận 9

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục