Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Thanh tra Sở giao thông vận tải thời kỳ 2017 - 2018

15:18 09/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 10/9/2019 về việc chấp hành quy định của Đảng và của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ tại Thanh tra Sở giao thông vận tải thời kỳ 2017 - 2018.

Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Thanh tra Sở giao thông vận tải thời kỳ 2017 - 2018

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục