Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè

13:31 08/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 19/9/2019 về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng  trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách của Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè.

Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục