Kết luận thanh tra nội dung tố cáo tại Sở Giao thông vận tải

09:00 10/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 10/9/2019 về thanh tra làm rõ nội dung tố cáo tại Sở Giao thông vận tải.

Kết luận thanh tra nội dung tố cáo tại Sở Giao thông vận tải

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục