Kết luận thanh tra Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH một thành viên

10:24 24/04/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 17/4/2020 về thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Kết luận thanh tra Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH một thành viên

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục