Kết luận thanh tra Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên

12:38 25/09/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 24/9/2019 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Kết luận thanh tra Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục